شعبه جديد ني ني شاپ خيابان جمهوري خيابان برادران مظفر كوچه شكوه جنب تيپاكس پلاك2--روبروي درب پاساژپارسه66955831-09121229729